Bestuur

Leden en taakverdeling

De regionale Scholengemeenschap 't Rijks is een openbare school. Dit houdt in, dat het bestuur in handen is van de overheid.
De gemeente Bergen op Zoom heeft als bevoegd gezag een groot deel van haar bestuurlijke bevoegdheden overgedragen aan de stichting RSG 't Rijks.
In het bestuur van deze stichting wordt de regionale herkomst van de leerlingen weerspiegeld. 
 
De samenstelling van de stichting RSG 't Rijks is als volgt:
 
Vacant
voorzitter
 
Bergen op Zoom
Mevr. H.A.M. van Oorschot-van de Watering
Lid op voordracht van de gemeente Bergen op Zoom
 
Woensdrecht
Dhr. L.G.M. van der Beek
Wethouder Woensdrecht
 
Steenbergen
C.J.M. van Geel 
Wethouder Steenbergen
 
Tholen
Drs. P.W.J. Hoek
Wethouder Tholen
 
Namens de oudergeleding en op advies van de personeelsgeleding van de mr
Drs. N.G.M. Hooyschuur
Ir. M.J.M. Franken 
Mevr. I.S.M. Pekelaer
 
Onafhankelijk lid
Mevr. drs. M.J.D. van Broekhoven
 
Rector/bestuurder
Drs. L.C.M. de Rond MA
 
Bestuurssecretaris
Mevr. L. van Tiggelen
Hoofd p&o RSG 't Rijks
 

Documenten bestuur