Brugklas algemeen

Brugklas
De overgang van de basisschool naar hetvoortgezet onderwijs "overbruggen" we door de brugklas. Kinderen van dezelfde school of uit dezelfde woonplaats plaatsen wij op 't Rijks in kleine groepjes bij elkaar. Dit geldt zeker voor de leerlingen die buiten Bergen op Zoom wonen. Op die manier zie je vanaf het begin al een aantal bekende gezichten.
 
Toelating
Je wordt toegelaten als je groep acht van de basisschool met goed gevolg hebt doorlopen en als je naar het oordeel van de directeur van de basisschool geschikt bent voor het onderwijs op mavo, havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Natuurlijk moet je ook zin hebben om te komen leren op 't Rijks. Je wilt immers hier je diploma gaan halen. Wanneer we daar niet zeker van zijn of wanneer het onderwijskundig rapport van de basisschool er aanleiding toegeeft, kan een toelatingsgesprek onderdeel vormen van de toelatingsprocedure tot de brugklas. In voorkomende gevallen kan het bevoegd gezag besluiten, ondanks test en advies, de leerling tijdelijk in te schrijven en te plaatsen.
 
De start
Afhankelijk van het advies van je basisschool en de Cito-gegevens uit het leerlingvolgsysteem wordt je ingedeeld in een mavo of  havo/mavo-groep , een havo/vwo-groep of vwo groep. Bij sommige vakken heb je les met leerlingen uit andere groepen...
Na het eerste rapport hebben we een goed beeld van je schoolprestaties en kan je als de resultaten en de adviezen van de docenten daar aanleiding toe geven vanuit de havo/mavo groep naar de havo/vwo groep geplaatst worden. Andersom doen we in principe niet! In de mavo+ , tto-klassen en de wetenschapsklas kennen we geen verplaatsingsmoment. Een voordeel is, dat je bijna alle docenten en leerlingen van de andere groep al kent. Ook kun je op een later moment doorstromen.
 
De mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Dit is een docent die naast de studielessen ook reguliere lessen aan die klas geeft. Hij of zij is de centrale persoon voor zijn/haar leerlingen, hun ouders en contactpersoon voor het zorgteam.
 
Toetsen
Alle brugklassers krijgen in september een 'instaptoets' voor spelling, een stilleest-toets en een rekentoets. Zwak presterende leerlingen worden verder getest door middel van een tweede toets. Naar aanleiding van de resultaten volgt voor een aantal leerlingen extra begeleiding in kleine groepen. In oktober en mei nemen we ook de CITO-0 en de CITO-1 toets af voor het voortgezet onderwijs. Die geeft ook inzicht in je mogelijkheden.
 
Studielessen
In klas 1 heeft een leerling in de eerste periode 4 studielessen om intensieve begeleiding mogelijk te maken. In periode 2 en 3 krijgt de leerling 2 studielessen. Sommige leerlingen krijgen in deze periode extra ondersteuning, anderen verdieping door middel van projecten. Uitgebreide informatie over zorg is te vinden onder het kopje brugklas -> leerlingenzorg. 
 
Cijfers
Alle cijfers staan online. Door middel van een inlogcode kunnen ouders en leerlingen te allen tijde de resultaten inzien.
 
Meer informatie
Op de pagina met data staat een overzicht van alle informatieavonden  en doe-middagen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en hun ouders.
 
Downloads
Een brochure over de brugklas en ook folders van de verschillende extra studierichtingen zijn te vinden op de downloads pagina.