Counselors

De mentor is op het ‘t Rijks de eerst aangewezene om leerlingen te begeleiden. Hij/zij heeft de zorg voor de leerlingen van zijn/haar klas. Op school zijn er daarnaast nog 2 counselors aanwezig. Zij ondersteunen de mentoren. Daarnaast kunnen zij extra begeleiding geven aan leerlingen met problemen op allerlei terreinen, die niet direct op het studievlak liggen.
De counselors zijn voor leerlingen te vinden in kantoor 033, of te bereiken via telefoonnummer 0164-242150, tijdens onderstaande werktijden.
 
Indien URGENT zijn zij buiten deze tijden bereikbaar op de volgende 06-nummers:
 
Mw de Klerk-van Hasselt:
06-20222601
Mw Nijkamp:
06-20222906 
 
De werktijden t/m het einde van het schooljaar zijn als volgt:
 
Werktijden Mw de Klerk-van Hasselt
Maandag     vrij
Dinsdag       vrij
Woensdag   8.15 - 16.15 uur
Donderdag  8.15 - 16.30 uur
Vrijdag         8.30 - 16.00 uur
 
Werktijden Mw Nijkamp
Maandag     8.30 - 16.00 uur
Dinsdag       8.30 - 16.00 uur
Woensdag   vrij 
Donderdag  10.10 - 16.50 uur (8.30 - 10.10 atletiekklas)
Vrijdag         vrij