Decanaat

Begeleiding in het maken van keuzes

Het schooldecanaat van RSG 't Rijks bestaat uit drie personen:
 
Decaan vwo Mevr. L. Hoff      0164-213676
Decaan havo Dhr. E. Geilings 0164-213675
Decaan mavo      Mevr. L. Delahaije 0164-213674
 
De leerlingen worden door ons in de breedste zin van het woord begeleid in hun keuzeproces bij de profiel-/sectorkeuze en bij de keuze van hun vervolgopleiding.
We verschaffen informatie aan groepen en individuele leerlingen, aan ouders/verzorgers en collega's. Studiebegeleiding en doorverwijzing kan daarbij ook aan de orde zijn. Het decanaat coördineert alle hiermee gepaard gaande werkzaamheden.
 
Voor iedereen die vragen heeft over zaken die te maken hebben met vervolgstudie, sectorkeuze, profielkeuze, etc. zijn wij op school beschikbaar. Leerlingen kunnen altijd binnenlopen in lokaal 37 om hun vraag te komen stellen.