Excursies en studiereizen

Wij brengen onze leerlingen in contact met de ‘buitenwereld’ door verschillende projecten en activiteiten. Het is voor ons van groot belang dat ons onderwijs zich niet beperkt tot het leren binnen vier schoolmuren en het leren uit boeken. Leren is voor een belangrijk deel ook ervaringsleren: het aan de slag gaan met het geleerde middels onderzoek in verschillende contexten. Daarom worden er bij ons op school verschillende excursies georganiseerd.

 

De volgende excursies bieden wij bijvoorbeeld aan:

  • Voor het sectorwerkstuk gaan de Mavo 4 leerlingen naar Mainport.
  • In alle klassen kunnen in het kader van internationalisering meerdaagse reizen aangeboden worden naar het buitenland. Vaak gaat het hierbij om uitwisseling van leerlingen. In de tto-afdeling en in de 4e en 5e klas bieden sommige vakken ook de gelegenheid deel te nemen aan meerdaagse excursies.
  • Tijdens de reisweek zijn veel leerlingen van de vierde klas op reis (naar het buitenland). Van Bruinisse tot Barcelona en van Berlijn tot Rome krijgen de leerlingen een mooi reisprogramma aangeboden.