,

Geschiedenis

't Rijks in vogelvlucht

1882
In 1882 vindt de opening plaats van de driejarige Hogere Burgerschool (HBS). Welgeteld 37 leerlingen, 21 in de eerste, 12 in de tweede en 4 in de derde klas vinden hun weg naar de Rijkebuurtstraat 14, waar ze in een woning les krijgen. Drie jaar later komen er voor het eerst meisjes op school. In hetzelfde jaar is het schoolgebouw, het oudste gedeelte van het huidige hoofdgebouw, klaar.
 
1901-1932
De B-afdeling van de HBS wordt in 1901 verlengd met twee jaar. Hierdoor kunnen de leerlingen hun eindexamen in Bergen op Zoom doen. Tot dan toe moesten ze de laatste twee klassen aan een school in een andere plaats volgen, wilden ze hun einddiploma halen. Het leerlingenaantal neemt tot 1920 fors toe, tot 272. Daarna daalt het aantal door de stichting van twee R.K. lycea in Roosendaal en één in Bergen op Zoom. Na 1930 groeit het aantal leerlingen weer.
Bij de viering van het vijftigjarig bestaan in 1932 wordt een gedenksteen in de voorgevel gemetseld. Deze steen is nog steeds te zien. Ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan wordt een steen in de hal onthuld ter herinnering aan de in de oorlog omgekomen (oud-)leerlingen.
 
1968
In 1968, bij de invoering van de Mammoetwet, wordt de HBS omgezet in een scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Het leerlingenaantal neemt voortdurend sterk toe. Na de opening van de nieuwe aula en drie noodlokalen blijkt de ruimte niet toereikend te zijn en krijgt het noodgebouw meer uitbreidingen. Om aan de steeds stijgende vraag naar lokalen te voldoen, worden er zelfs andere gebouwen gehuurd, zoals een deel van de Wilhelminakazerne en het 'noodje' aan de Rijtuigweg.
 
1982-1992
Bij de viering van het honderdjarig bestaan in 1982 vindt de opening van de eerste nieuwbouw plaats. De school telt dan al enkele jaren meer dan 1000 leerlingen. In 1989 krijgt 't Rijks een gymnasiumafdeling en is hierdoor een complete scholengemeenschap. Alle richtingen en keuzes zijn mogelijk. Vanaf 1 augustus 1992 noemen we de Rijksscholengemeenschap de Regionale Scholengemeenschap 't Rijks en krijgt de school een nieuw bestuur.
 
1994
Door uitbreiding van het schoolgebouw is het noodgebouw overbodig geworden en kan het worden afgebroken. Alle leerlingen krijgen nu les in één gebouw.
 
2001-2007
In deze periode maakt de school grote ontwikkelingen door. Er komen naast het reguliere onderwijs aanvullende richtingen die onze leerlingen nieuwe uitdagingen bieden. Na de invoering van sportklassen, wordt ’t Rijks in 2001 ook LOOT-school (nu Topsport Talentschool) waar talentvolle sporters hun schoolopleiding en hun passie zo goed mogelijk kunnen combineren. Later volgt de introductie van het tweetalig lyceum, de cultuurklassen en in 2007 het Technasium. Het onderwijs op ’t Rijks is daarmee eigentijds en rijk aan mogelijkheden.
 
2012
’t Rijks gaat samenwerken met het Koninklijk Conservatorium en de Artesis Hogeschool voor Schone Kunsten in Antwerpen waardoor talentvolle leerlingen hun passie voor muziek, dans en beeldende kunst zo goed mogelijk kunnen combineren met hun schoolopleiding. Hieruit vloeit een samenwerking voort met Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, de academie St. Joost in Breda en Codarts in Rotterdam.
 
2013
’t Rijks start de wetenschapsklas in de brugklas en is lid geworden van de stichting WetenschapsOriëntatie Nederland. Tevens gaat het Bèta Challenge Programma van start in mavo 2. 
 
2016
’t Rijks breidt het tweetalig lyceum uit met een havo afdeling. 
 
2017
’t Rijks krijgt het predicaat: ‘Excellente school’ voor de periode 2016-2018. De school telt 2569 leerlingen. 1225 meisjes en 1344 jongens. Inspelen op de individuele behoeftes van leerlingen staat centraal en wordt mogelijk gemaakt door een sluitend onderwijsaanbod voor elk kind. Hierdoor wordt het talent van elk kind gekend en gezien.