Indeling/doorstroming

De indeling van het onderwijs - die hierna schematisch is weergegeven - is als volgt:

 

De brugklas
Naast havo/mavo- of havo/vwo-klassen, die zijn samengesteld op basis van het advies van de basisschool en de uitslag van de CITO of NIO-test, kent ’t Rijks ook een mavo+ brugklas waar op mavo-niveau wordt lesgegeven en de wetenschapsklas en het tweetalig lyceum waar op gymnasium en atheneum-niveau wordt lesgegeven. Meer informatie over de brugklas
 
Mavo+ 
Een – inclusief de brugklas – vierjarige opleiding die gericht is op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Veel leerlingen stappen hierna over naar de vierde klas havo (doorstroming). Aan de overstap zijn voorwaarden verbonden. Zie hiervoor de regeling overstap mavo-havo. Deze is te verkrijgen bij de decanen. In de bovenbouw kunnen leerlingen een keuze maken uit de sectoren zorg/welzijn, economie en techniek. Examen doen in een extra, achtste, vak (= mavo+) vergemakkelijkt de doorstroming. Meer informatie over Mavo+
 
Havo (hoger algemeen vormend onderwijs) 
Een – inclusief brugklas – vijfjarige opleiding die gericht is op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Elk jaar vervolgt een aantal leerlingen zijn/haar studie in de vijfde klas van het atheneum (doorstroming).
 
Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
Deze richting omvat twee schooltypes (samen lyceum geheten):
  • Gymnasium
Een – inclusief de brugklas – zesjarige opleiding die als doelstelling heeft bij te dragen aan klassieke vorming (klassieke talen en cultuur) en voorbereidt op een studie aan de universiteit.
De pakket­keuze is dezelfde als bij atheneum, met keuzemogelijkheid van klassieke talen: Latijn en/of Grieks.
  • Atheneum
Een eveneens zesjarige opleiding die vooral bedoeld is voor leerlingen die later een studie aan een universiteit willen beginnen en geen klassieke talen willen volgen.
 
Daarnaast kan er binnen het vwo nog gekozen worden voor: 
  • Tweetalig vwo
Biedt dezelfde mogelijkheden als atheneum en gymnasium, maar hier wordt in de onderbouw minstens de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Leerlingen worden uiteindelijk opgeleid voor het IB-certificaat. Meer informatie over tto
  • Wetenschapsklas
Biedt dezelfde mogelijkheden als atheneum en gymnasium. Hier worden leerlingen vanaf de brugklas voorbereid op wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie over de wetenschapsklas