Lestijden

Maandag t/m vrijdag
1e uur  08.30 - 09.20 uur
2e uur  09.20 - 10.10 uur
3e uur  10.10 - 11.00 uur
pauze
4e uur  11.15 - 12.05 uur
5e uur  12.05 - 12.55 uur
pauze
6e uur  13.20 - 14.10 uur
7e uur  14.10 - 15.00 uur
8e uur  15.00 - 15.50 uur
9e uur  15.50 - 16.40 uur
 
Uiteraard zijn niet alle leerlingen elke dag gedurende deze uren op school. Elke klas heeft zijn eigen lesrooster. 
Ook buiten deze lestijden zijn er activiteiten voor school mogelijk.
 
In enkele gevallen (zoals bij rapportvergaderingen), wordt gewerkt met een 40-minutenrooster. De lestijden zijn dan als volgt.
 
Lestijden 40-minutenrooster
1e uur  08.30 - 09.10 uur
2e uur  09.10 - 09.50 uur
3e uur  09.50 - 10.30 uur
4e uur  10.30 - 11.10 uur
pauze
5e uur  11.30 - 12.10 uur
6e uur  12.10 - 12.50 uur
7e uur  12.50 - 13.30 uur
8e uur  13.30 - 14.10 uur
9e uur  14.10 - 14.50 uur