Lesuitval

De school probeert zoveel mogelijk te voorkomen, dat leerlingen ten gevolge van afwezigheid van docenten tussenuren hebben, met name in de brugklassen en tweede klassen. Wordt de klas opgevangen door een andere docent, dan kan deze besluiten de leerlingen aan de slag te laten gaan met hun huiswerk of het voorbereiden van toetsen. Daarnaast heeft de docent in kwestie de mogelijkheid om taal- of rekenles te geven in dit uur. Deze regeling geldt voor de eerste en tweede klassen.