Mavo 4 leerlingen in de regio: infoavond M4 naar H4

 

Dinsdag 23 januari a.s. is de informatieavond doorstroom mavo 4 naar havo 4. Leerlingen in mavo 4 uit de regio, en hun ouders, zijn hierbij van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in het cultuurgebouw op het schoolplein van 't Rijks, en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Zit je op een andere school dan 't Rijks, dan is aanmelden niet nodig.

 

Doorstroomcursus

Op 't Rijks stromen elk jaar veel leerlingen door van mavo 4 naar havo 4. Ook leerlingen die op een andere school een mavo-diploma behaald hebben, vervolgen hun schoolcarrière vaak bij ons in havo 4. Er worden hierbij wel eisen gesteld aan de examencijfers.

 

Om uiteenlopende redenen wordt deze norm door sommige leerlingen niet gehaald. Onze school wil deze mavo 4-leerlingen, mits ze gemotiveerd zijn, toch de gelegenheid geven om naar havo 4 door te stromen. Bovendien willen we mavoleerlingen die op de havo het profiel Natuur en Techniek willen volgen, de gelegenheid geven om deze lastige stap te maken.

 

Voor deze beide gevallen hebben we een doorstroomcursus opgezet. Een leerling die niet aan de norm voldoet, kan onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot havo 4, maar volgt daarbij wel een scholing na de examenperiode. Tijdens deze scholing wordt vier dagdelen per week les gegeven in maximaal twee vakken, en worden studievaardigheden bijgebracht die nuttig zijn voor het volgen van havo-onderwijs in de bovenbouw. De vakken worden afgesloten met een toets, die voldoende moet worden afgerond.

 

Tijdens de voorlichtingsavond van dinsdag 23 januari wordt ook de doorstroomcursus nader toegelicht.