,

MAVO+

MAVO+ Wat is dat precies?
Alle mavoleerlingen van ’t Rijks komen in de mavo+. De kinderen mogen al in de mavo+ brugklas beginnen, in de tweede klas komen ook de mavoleerlingen uit de mavo/havo brugklas in mavo+ terecht.
De mavo+ bestaat uit drie pijlers.
 
1. Uitstel van studie- en beroepskeuze
Als je kiest voor de mavo van ’t Rijks stel je jouw studie- of beroepskeuze zo lang mogelijk uit. Je kunt na het behalen van je mavo diploma vaak nog elke gewenste studierichting kiezen in de verschillende beroepssectoren. 
 
2. Doorstroom naar havo
Je volgt een zo breed mogelijk pakket aan vakken. Je doet in 8 vakken eindexamen. Op die manier kunnen wij in klas 4 het pakket breed houden. Je hebt dan de mogelijkheid om nog elk havoprofiel te kiezen. Na het diploma mavo stap je over naar klas 4 havo. Daar doe je in twee jaar eindexamen havo. Mavo+ leerlingen kunnen met dit pakket ook naar het mbo.
 
3. Doorstroom middelbaar beroepsonderwijs (Bèta Challenge Programma)
Op ’t Rijks is het mogelijk dat je in klas 2 één theorievak laat vallen. Hiervoor in de plaats komt het vak technologie & toepassing. Dit vak wordt toegepast op elke sector: Zorg en welzijn, economie, natuur en milieu, techniek. Met dit pakket kun je jouw mbo studie versnellen. Mavo+ leerlingen kunnen met dit pakket ook naar de havo.
 
Wanneer word je toegelaten tot MAVO+?
Iedere leerling met een mavo-advies van de basisschool kan worden toegelaten. Je moet natuurlijk wel gemotiveerd zijn om te werken.
 
De voordelen op een rijtje:
 
  • Tempo en niveau van de lesstof zijn afgestemd op het mavoniveau.
  • Mavo leerlingen kiezen na het 2e leerjaar mavo+ voor de mavo-mbo route of voor de mavo-havo route.
  • In beide gevallen blijf je het mavo+ programma volgen en doe je eindexamen in 8 vakken.
  • Doorstroom naar elk profiel van havo is mogelijk. Na het behalen van je havodiploma kun je zelfs nog doorstromen naar het vwo.
  • Doorstroom naar elke beroepssector van het middelbaar beroepsonderwijs is mogelijk.
  • Vanaf leerjaar twee kun je vakinhoudelijke ondersteuning krijgen in vakken die je lastig vindt.
  • Voor leerlingen waarvan aan het einde van de brugklas blijkt dat een praktische mavo+ variant het meest geschikt is, bestaat de mogelijkheid al eerder in te stromen in de mavo-mbo route.
 
Downloads
De folders van mavo+ zijn te vinden bij de downloads