Mentor

Op ‘t Rijks is iedereen actief op het gebied van de begeleiding van leerlingen. Wij zien de leerlingbegeleiding- en zorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijzend en onderwijs-ondersteunend personeel om het welzijn van onze leerlingen positief te stimuleren. Elke klas heeft een mentor. Dit is een docent die naast de studielessen (in de onderbouw) ook reguliere lessen aan die klas geeft. Hij of zij is de spil in de begeleiding van zijn of haar leerlingen, hun ouders en is tevens de contactpersoon voor het zorgteam. De mentor leert de leerlingen een zelfstandige houding aan te nemen en heeft een open oog voor hun ontwikkeling.
Behalve op de speciaal daarvoor belegde ouderavonden na de rapportuitreiking, kunnen de ouders bij de mentor ook op andere momenten inlichtingen inwinnen over hun kind(eren). Bijzonderheden over hun kinderen kunnen de ouders meedelen aan de mentor.