MR

Leden en taakverdeling

 
In de MR zijn alle geledingen vertegenwoordigd die bij de school betrokken zijn.
In de Wet "Medezeggenschap op scholen" wordt als doelstelling van de MR genoemd: de bevordering van de openheid en de democratie in de scholen.
De MR is bevoegd te beraadslagen over alle zaken die de school betreffen en daarover gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.
De rechten, taken en bevoegdheden van de MR worden beschreven in het reglement dat bij de administratie ter inzage ligt.
De contactpersoon is de dhr. M.P.J.M. Adriaansen.
 
De samenstelling van de raad is als volgt:
 
Subgeleding ouders:
mevr. A. van Dienst
E. van den Elshout
mevr. D. van der Graaf
P. de Wolf
vacature
 
Subgeleding leerlingen:
Tristan Alsemgeest
Sven Joziasse
Zoë van Moort
vacature
vacature
 
Subgeleding personeel:

M.P.J.M. Adriaansen

mevr. E. van den Bosch

J. Boterman 
B. Bruins
F.C.M. Hagenaars

G.A.P. Janssen
G.C.J. Matthijssen
mevr. J.C.M. Salm
dhr. T. Schetters
mevr. M. Smet
L.J.J.M. Smits

 

Adviseur:
Drs. L.C.M. de Rond MA
 
 
Contact
De drie geledingen van de MR zijn te contacteren via e-mail.
Personeel: pmr@rsgrijks.nl