Onderbouw

Een goede start op hetzelfde niveau

De onderbouw is geen apart schooltype, maar betekent dat iedere leerling in het vervolgonderwijs dezelfde minimum hoeveelheid stof krijgt. Daaraan toegevoegd is de speciale leerstof voor mavo, havo, atheneum of gymnasium. 
Naast het verwerven van kennis wordt in de onderbouw gestreefd naar het aanleren van vakspecifieke en algemene vaardigheden, die in de moderne maatschappij onmisbaar zijn. 
In de brugklas wordt zowel in de studielessen als in de vaklessen gepoogd de leerling een goede (studie-)houding aan te leren.