Oudercommissie

Leden en taakverdeling

De samenstelling van de oudercommissie is als volgt: 
 
Ouders
Mevr. Lidewij Geertsma (voorzitter)
Bergen op Zoom
 
Mevr. Inez Dwidjono
Bergen op Zoom
 
Mevr. Marinka van der Mast
Rilland
 
Mevr. Daphne Ooms
Hoogerheide 
 
Mevr. Marika Schippers
Dinteloord
 
Dhr. René Quintus
Bergen op Zoom
 
Dhr. Raymond Vael
Nieuw-Vossemeer​
 
Dhr. Maarten Versluis
Bergen op Zoom
 
 
Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen van de oudercommissie dan kunt u hen ook per email bereiken via: oudercommissie@rsgrijks.nl
 
Adviseurs:
Drs. D.J.J.M. Widdershoven 
conrector
 
G.H.M. Perdaems M.Ed.
docent
 
 
Veelgestelde vragen aan de oudercommissie:
Wat zijn de normen voor het geluid tijdens de schoolfeesten, en hoe gaat het Rijks hiermee om?
De ingehuurde artiesten, D.J.’s maken muziek. Deze muziek is afgestemd op de behoefte van het grootste deel van de aanwezigen. Vanzelfsprekend zal het geluid dichtbij de geluidsboxen harder zijn dan veraf. In de gymzaal, waar de garderobe is, kunnen leerlingen die dat wensen praten en een beetje tot rust komen van het dansen.
 
Hoe is het aanbod van eten en drinken uit de automaten voor kinderen die diabetisch zijn?
't Rijks werkt met een cateringbedrijf dat werkt volgens het principe van de gezonde keuken. Daarmee is er voor diabetici veel meer keuze. In de automaten zitten nu veel light producten. Er wordt dus terdege rekening hiermee gehouden. Overigens kunnen kinderen altijd aangeven of zij andere etenswaren willen hebben. 
 
Waar laten de kinderen hun fietsen,wat heeft school hiervoor geregeld?
Op 't Rijks heeft elke leerling een eigen fietsplek met een nummer en een hangslot. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle leerlingen hun fiets op hun eigen plek zetten. Als fietsen er niet staan, of ze hangen niet in de beugel kan het zijn dat ze aan de ketting worden gelegd. Op deze wijze kunnen we vernielingen, diefstal en overlast voor iedereen tot een minimum beperken. De plekken waar kinderen hun fiets zetten zijn : de fietsenkelder, het fietsen dek, de plekken bij het K&C gebouw, de Rijtuigweg en het sportveld. Het is niet doenlijk om iedereen die plek te geven die hij of zij wil hebben. Op z’n verst moeten leerlingen 100 meter lopen, de afstand van de gymzalen aan de Rijtuigweg tot aan het hoofdgebouw. Voor leerlingen met een fiets met een afwijkend model, bijv. een fiets met een mand, kist of bagagerek voorop zijn nieuwe plekken gecreëerd op het sportveld aan de Rijtuigweg.
 
Worden er door de oudercommissie tevredenheidonderzoeken gehouden?
Ja, tijdens de ouderavonden zijn leden van de oudercommissie aanwezig. Deze gaan in gesprek met de aanwezige ouders en geven zaken,die hun ter ore komen door in de vergadering van de oudercommissie. Daar is ook altijd iemand vanuit de schoolleiding aanwezig. Indien mogelijk en noodzakelijk wordt er actie op ondernomen.
 
Vaak wordt er gevraagd om de nummermelder van het Rijks in te schakelen, zodat je kunt zien wie er gebeld heeft. Waarom geen nummermelder?
Het nummer dat getoond wordt is het algemeen nummer van de school. Degene die gebeld heeft is een van de medewerkers van school via de schooltelefoon. U weet dus niet wie u gebeld heeft en de receptie kan U bij terugbellen dan ook niet doorverbinden. Degene die geprobeerd heeft u te bellen zal op een later tijdstip hoogstwaarschijnlijk terugbellen. 

 

Dhr. René Quintus Bergen op Zoom
 
Dhr. Raymond Vael Nieuw-Vossemeer​