Overige begeleiding

Naast Remedial teaching en de verschillende trainingen wordt de volgende extra begeleiding en zorg geboden.
 
Rouwbegeleiding
Onze school biedt de mogelijkheid tot rouwbegeleiding aan. Indien nodig worden de leerlingen individueel of in groepen begeleid in hun rouwproces.
 
(Partiële) Hoogbegaafdheid
Voor leerlingen die voldoen aan de door de orthopedagoog opgestelde criteria kan, naast het verbredingsprogramma van school, extra ondersteuning worden aangeboden.
 
Vertrouwenspersonen
Op school zijn twee vertrouwenspersonen benoemd, mevr. D. Blaas (docent tekenen/handvaardigheid) en dhr. D. Leening (docent economie), bij wie leerlingen terecht kunnen. Zij kunnen ook contact leggen met een extern vertrouwenspersoon (meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111311, lokaal tarief).
 
Pestprotocol
Het pestprotocol wordt bewaakt door de Anti-pestcoordinator (mevr. Nijkamp). Daaronder valt preventie, monitoring en schoolveiligheidsbeleid ten aanzien van pesten.
 
Medisch protocol
Bij een aantal leerlingen op school is sprake van aandoeningen waarbij snel en adequaat handelen cruciaal is in het geval van een medische noodsituatie. In de medische protocollen van deze leerlingen staat, naast telefoonnummers van ouders en hulpverleners, beschreven hoe te handelen in een dergelijke situatie. De medisch protocollen zijn voor elk personeelslid in te zien, zodat bij een noodsituatie snel en juist kan worden ingegrepen.
 
Time-out voorziening
Leerlingen die zoveel aandacht nodig hebben dat ze daarmee de voortgang van de klas en van zichzelf belemmeren worden geplaatst in de time out groep. Daar wordt gewerkt aan de verbetering van het gedrag van de leerling. Daarnaast blijft de leerling de eigen lesstof volgen en wordt hierin begeleid. Toetsen gaan ook voor deze leerling gewoon door.