Overige kosten

Tegemoetkoming studiekosten
Op de website van de belastingdienst (kopje 'toeslagen') kunt u meer informatie vinden over een tegemoetkoming in de studiekosten.
 
Stichting Leergeld
Sinds 2008 is deze stichting ook in Bergen op Zoom actief voor kinderen uit gezinnen waarvoor de kosten van deelname aan een sportclub, muziekles of de kosten voor schoolmateriaal, schoolkamp/reis/excursie niet op te brengen te zijn. Zij kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. De stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
- met een laag inkomen
- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling.
 
De stichting werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en de formulieren in te vullen. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
De stichting is te bereiken via tel. nr. 0164-262912, U kunt ook schrijven naar: Stichting Leergeld Bergen op Zoom, Postbus 103, 4600 AC Bergen op Zoom of www.leergeld.nl/bergenopzoom.
 
Verzekeringen
In de ouderbijdrage is ook de premie voor de collectieve ongevallen-, W.A.- en reisverzekering inbegrepen. Deze verzekering wordt voor alle leerlingen afgesloten en werkt aanvullend op de eigen verzekering.
Schade aan brillen, kleding, fietsen, e.d. is niet verhaalbaar; hetzelfde geldt voor schade die is ontstaan door verlies of diefstal op het schoolterrein en binnen de schoolgebouwen. Bij een ongeval, veroorzaakt in schoolverband of op weg naar of van school, moet onmiddellijk contact opgenomen worden met de school.
De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies welke onder auspiciën van school plaatsvinden. De kleding en bagage is verzekerd tot een maximum van € 800,-. Schade aan en verlies van spullen bij excursies kan alleen in behandeling worden genomen als er aangifte gedaan is bij de plaatselijke politie.
 
Lidmaatschap leerlingenvereniging (LLV)
Het lidmaatschap van de LLV bedraagt € 6,- per jaar en wordt tegelijk met het schoolfonds geïnd. Wil men niet buiten de scholengemeenschap staan, dan is toetreding tot de leerlingenvereniging uiteraard zeer wenselijk; daarom gaan wij ervan uit dat alle leerlingen lid worden. Wie het lidmaatschap niet op prijs stelt, kan dit kenbaar maken door het niet voldoen van de contributie; zodoende is hij/zij in beginsel uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de leerlingenvereniging.
 
Benodigdheden brugklas
Woordenboeken
Voor het vak Frans moet worden aangeschaft de woordenboeken Frans-Nederlands en Nederlands-Frans (Prisma). Overige woordenboeken kunnen het beste worden aangeschaft in overleg met de docenten.
 
Schriften e.d.
Om een indruk te geven wat een leerling zoal nodig heeft, volgt hier een lijstje voor de brugklas: 15 gewone schriften, 2 groot-formaatschriften met ruitjes van 1cm2, pen, potlood, gum, liniaal, puntenslijper, geo-driehoek, een dikke lijmstift en een eenvoudige passer. Met de aanschaf van een rekenmachine kunt u beter wachten. De docent wiskunde zal dat later aangeven.
 
Schoolgids en schoolpas
SchoolIedere leerling ontvangt deze gratis.
 
Lichamelijke opvoeding
Een blauwe broek en een wit T-shirt met korte mouwen en embleem worden door de school verstrekt aan de brugklasleerlingen. De kosten hiervoor bedragen € 15,- Verder zijn een paar gemerkte gymschoenen eneen handdoek nodig. Alles in overleg met de docent aan te schaffen. (Zie ook het Huishoudelijk Reglement art. 36 op de website van de school.)
In de (voor-)examenklassen kunnen leerlingen deelnemen aan diverse sportactiviteiten waarvoor een eigen bijdrage is vereist. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Bij de start van het schooljaar worden deze activiteiten bekend gemaakt.
 
BSM/LO-2
Van leerlingen die dit vak in de bovenbouw volgen, wordt een bijdrage van ongeveer € 20,- gevraagd voor de materialen die voor dit vak nodig zijn.