Rapport

Er worden per schooljaar drie rapporten uitgereikt: voor de kerstvakantie (periode 1), in maart (periode 2) en voor de zomervakantie (eindrapport). Het ouderportaal is voor ouders toegankelijk, om ook tussentijds cijfermatige voorderingen te bekijken.
 
Rapporten brugklas
In de havo-mavo klassen en de havo-vwo klassen worden twee rapporten uitgereikt. Leerlingen uit de mavo-havo klassen ontvangen een mavo- en een havorapport. In de havo-vwo klassen wordt een havo- en een vworapport verstrekt. De bevordering vindt op basis van deze rapporten plaats. In de mavo+ klassen, de tto-klassen en de wetenschapsklas, waar op één niveau wordt gewerkt, wordt één rapport op het betreffende niveau uitgereikt.