Remedial teaching

De school beschikt over enkele vakdocenten die zijn opgeleid tot gekwalificeerde RT-ers. Zodra een leerling ernstige problemen bij het leren ondervindt kunnen zij worden ingeschakeld. De RT-ers kunnen testjes afnemen, adviezen geven, voor een korte periode begeleiden en indien nodig doorverwijzen. 
 
Dyslexie/dyscalculie
Voor alle leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring geldt ons dyslexie-/dyscalculiebeleid. Dit geldt ook voor leerlingen afkomstig van een basisschool, die de landelijke dyslexie-code hanteert.
Deze leerlingen krijgen meer tijd om een toets te maken en soms een andere beoordelingsnorm. Alle toetsen worden aangeboden in het lettertype en lettergrootte die voorgeschreven is door het ministerie. Daarnaast krijgen leerlingen met dyslexie of dyscalculie een D-coach toegewezen.