Stage

Loopbaanstage
Alle leerlingen van ’t Rijks lopen stage. Daar beginnen ze in het tweede leerjaar mee. Voor de meivakantie van het derde leerjaar moeten de 30 uur stage zijn afgerond. Deze uren worden buiten schooltijd vervuld.

 

Door het aanbieden van de loopbaanstage maken leerlingen kennis met verschillende sectoren, diverse beroepen en ontwikkelen zij een breed beeld van het maatschappelijke- en/of beroepenveld, hiermee ondersteunen we leerlingen in hun keuzeproces voor sector/profiel en vervolgopleiding/beroep.

 
Regelgeving

Leerlingen mogen stagelopen waar ze willen. Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan deze stages verbonden. Deze regels gelden voor zowel de stage die vervuld wordt, als het bijbaantje van de leerling.

  • leerlingen mogen alleen helpen bij licht, niet-industrieel werk (dus niet in contact komen met grote machines en chemicaliën);
  • 's avonds mag een leerling tot 19.00 uur werken;
  • op schooldagen mag naast de lesuren maximaal 2 uur per dag gewerkt worden;
  • tijdens schoolweken mag maximaal 12 uur per week gewerkt worden;
  • op zondag mag niet gewerkt worden, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage (kerk, bijzondere activiteit);
  • op zondag mag niet gewerkt worden als de leerling al op de zaterdag gewerkt heeft;
  • op vrije en vakantiedagen mag maximaal 7 uur per dag gewerkt worden;
  • in vakantieweken mag maximaal 35 uur per week gewerkt worden;
  • leerlingen mogen niet verkopen wat ze niet mogen kopen: alcohol, tabak, vuurwerk.

(Regelgeving volgens ARBO: Arbeidsomstandighedenwet, ATW: arbeidstijdenwet en NRK: nadere regeling kinderarbeid)

 
Vrijstellingen
Leerlingen die zich inspannen voor een ander, zonder dat ze daar een financiële vergoeding voor krijgen, kunnen voor stage-uren vrijstelling krijgen. Dus zet de leerling zich bijvoorbeeld in voor de sportvereniging, helpt de leerling wel eens op school (info avonden), helpt de leerling de gehandicapte buurjongen met zijn huiswerk of is de leerling mantelzorger? Dan kan de leerling dat melden bij mevrouw Delahaye bij het decanaat (lokaal 37).
 
't Rijks in Bedrijf
Ook is het mogelijk om stage te lopen bij 't Rijks in Bedrijf. 't Rijks in Bedrijf is een stage- en projectbureau voor en door leerlingen, gevestigd in de kerk achter de aula. De leerling verricht voornamelijk administratieve werkzaamheden en onderhoudt contact met onze opdrachtgevers.
 
Contact
Voor vragen met betrekking tot de stages op 't Rijks, kunt u terecht bij de bedrijfsleider van 't Rijks in Bedrijf, mevrouw Delahaye. Zij is dagelijks aanwezig in lokaal 37 (het decanaat) en is bereikbaar via de mail: ldelahaye@rsgrijks.nl.