Trainingen

Faalangstreductietraining / sociale vaardigheden / weerbaarheidtraining

In de vak- en studielessen zijn docenten alert op het gedrag van leerlingen onderling en ten opzichte van de docent. In de eerste periode van het schooljaar wordt er bij alle brugklassers een vragenlijst afgenomen die sociaal welbevinden en schoolbeleving meet. De cursus sociale vaardigheden, faalangstreductietraining of weerbaarheidstraining kan uitkomst bieden als de leerling in zijn of haar functioneren belemmerd wordt. Deze cursussen worden minimaal 1 keer per jaar aangeboden. Voor examenleerlingen wordt in groepsverband steun gegeven op het gebied van examenvrees, meestal in december. Aanmelding vindt plaats via de mentor.