Tweede fase

Zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid

In de tweede fase worden vier profielen aangeboden:
  • cultuur & maatschappij, economie & maatschappij,
  • natuur & gezondheid,
  • natuur & techniek.

 

Verder wordt er grote nadruk gelegd op zelfstandigheid en de zelfwerkzaamheid van de leerling. Elk profiel kent vier profielvakken. Buiten deze profielen is er sprake van een gemeenschappelijk gedeelte. Elke leerling uit atheneum 4 en havo 4 krijgt in het gemeenschappelijk gedeelte de vakken Nederlands, Engels, culturele kunstzinnige vorming (CKV), maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. In het gemeenschappelijk gedeelte van vwo is naast Engels een tweede moderne vreemde taal en algemene natuurwetenschappen verplicht. Bovendien biedt de school elke leerling in het vrije gedeelte o.a. loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB) aan. De resterende ruimte van het vrije gedeelte moet de leerling vullen met minimaal één te kiezen examenvak.

 
N.b. Kiest een leerling voor het gymnasium, dan heeft de leerling in het gemeenschappelijk gedeelte Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur in plaats van een van de moderne vreemde talen. CKV wordt dan ingeruild voor klassieke culturele vorming (KCV). Op het gymnasium wordt KCV ondergebracht in de klassieke talen. Op het vwo wordt maatschappijleer in het combinatiecijfer ondergebracht, samen met ANW en het profielwerkstuk. Op het havo wordt het combinatiecijfer gevormd door maatschappijleer en het profielwerkstuk.
 
In de onderbouw neemt de school ook CITO-toetsen af in het kader van ons leerlingvolgsysteem. In de brugklas is dat in het begin van het schooljaar de CITO-0 toets en aan het einde de CITO-1 toets. In leerjaar 2 en 3 worden respectievelijk de CITO-2 en CITO-3 afgenomen. Van de uitslagen krijgen de ouders bericht. De leerlingen ontvangen informatie over de Tweede Fase en er is een informatieavond over de profielkeuze.