Vrijwillige ouderbijdrage

In de vergadering van de oudercommissie van 22 november 2016 is instemming verleend voor het in rekening brengen van de kosten, die met het schoolfonds verbonden zijn. Het betreft hier een vrijwillige bijdrage. Toch moeten wij deze in rekening brengen, omdat er met deze kosten allerlei zaken betaald worden, die de overheid niet vergoedt.
 
Daarnaast zitten hier ook kosten in, die van een school een kleine samenleving maken. Vandaar het dringende verzoek van school om deze vrijwillige ouderbijdrage z.s.m. te betalen. Hieronder een greep uit de diverse activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd worden:
 
  • Verzekeringen
  • kopieerkosten
  • verbruiksmaterialen
  • decanaat
  • leerlingactiviteiten
  • afdelingsdagen
  • examenactiviteiten
  • schrijvers op school
  • eendaagse excursies
  • fietsplekken
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 50.
 
Een specificatie van deze vrijwillige ouderbijdrage vindt u op het ouderportaal.
Natuurlijk moeten wij als school deze inkomsten en uitgaven verantwoorden. Deze controle wordt uitgevoerd
door onze accountant en door het bestuur van de Stichting Fondsen, waarin de oudercommissie
vertegenwoordigd is.
 
U ontvangt voor elke factuur per e-mail een betalingsverzoek met een link naar WIS-collect. Dit is ons
online factuurportaal. U kunt daar kiezen voor betaling per overschrijving, via een machtiging of via iDEAL.
Tevens kunt u hier aangeven of u in termijnen wenst te betalen