Zorgteam

‘t Rijks beschikt over een zorgteam, onder leiding van de conrector met de portefeuille leerlingbegeleiding en -zorg.
Dit team bestaat uit:
 
Zorgcoördinator
Zorgt voor samenhang, evalueert en neemt zo nodig initiatief tot verbetering.
 
Counselors
Ondersteunen en adviseren de mentoren. Daarnaast geven zij extra begeleiding aan leerlingen met problemen op allerlei terreinen, die niet direct op het studievlak liggen. Deze begeleiding is ruim van opzet en is op alle schooldagen beschikbaar.
 
Remedial teachers
Doen onderzoek naar leerproblemen door middel van gesprekken en tests, adviseren leerlingen en docenten in de aanpak hiervan en begeleiden incidenteel leerlingen met problemen op leergebied.
 
Trainers faalangstreductie, sociale vaardigheden, weerbaarheid, rouwverwerking en motorische remedial teaching (MRT)
Geven training aan (groepjes) leerlingen.
 
Vertrouwenspersonen
Informeren leerlingen en personeelsleden, die geïntimideerd worden, over de klachtenregeling en adviseren de betrokkenen.
 
LGB-coördinator
Coördineert de leerlingenzorg rondom de LGB-leerlingen (voorheen LGF).
 
Gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog)
Geeft adviezen aan het zorgteam.